See also

Family of Thomas POWLESLAND and Elizabeth GELLARD

Husband: Thomas POWLESLAND ( -1815)
Wife: Elizabeth GELLARD ( -1787)
Children: George POWLESLAND (1820?- )
Marriage 19 Jun 1752 South Tawton, Devon, England

Husband: Thomas POWLESLAND

Name: Thomas POWLESLAND
Sex: Male
Father: Thomas POWLESLAND ( - )
Mother: Jane GILLARD ( - )
Death Aug 1815
Occupation 6 Aug 1820 Labourer; South Tawton, Devon, England

Wife: Elizabeth GELLARD

Name: Elizabeth GELLARD
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Death Nov 1787

Child 1: George POWLESLAND

Name: George POWLESLAND
Sex: Male
Spouse: Susanna MARKS (1822?- )
Children: William POWLESLAND (1843?- )
Mary POWLESLAND (1844?-bef1911)
Harriett POWLESLAND (1849-1929)
Eliza POWLESLAND (1850?- )
Jane POWLESLAND (aft1852- )
George POWLESLAND (aft1854- )
Sam POWLESLAND (aft1856- )
James POWLESLAND (aft1858- )
Elizabeth POWLESLAND (aft1859- )
Birth 1820 (cal) South Tawton, Devon, England
Christening 6 Aug 1820 (age 0) South Tawton, Devon, England
Occupation 2 Apr 1849 (age 28-29) Labourer; South Tawton, Devon, England
Occupation 30 Mar 1851 (age 30) Agricultural Labourer; South Tawton, Devon, England
Residence 30 Mar 1851 (age 30) Addiscote, South Tawton, Devonshire, England
Occupation 7 Apr 1861 (age 40) Agricultural Labourer; South Tawton, Devon, England
Residence 7 Apr 1861 (age 40) Addiscott Village, South Tawton, Devonshire, England